اخبار

images/box2.png

زمان برگزاری پنجاه‌ و دومين دوره جشنواره بین‌المللی فيلم رشد اعلام شد

پنجاه‌ و دومين دوره جشنواره بین‌المللی فيلم رشد نيمه اول آذرماه امسال برگزار خواهد شد.
3 4 5
1584747359
نشاني دبيرخانه: تهران - خيابان انقلاب - خيابان بهار جنوبي – خيابان سمنان – پلاك 8 – طبقه 2
eff52@roshd.ir