بخش بين‌الملل
جشنواره پنجاه و يكم
بخش بين‌الملل
قالب: داستاني كوتاه
تندیس زرین، دیپلم افتخار و جايزه نقدي اهدا شد به فیلم «برای بار دوم» به كارگرداني ليلا اخباري از کشور جمهوري اسلامي ایران
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 22 مرتبه