بخش بين‌الملل
جشنواره پنجاه و يكم
بخش بين‌الملل
قالب: داستاني كوتاه
تندیس سيمین و دیپلم افتخار اهدا شد به فیلم «متأسفم بابا» به كارگرداني آقایان سماح سعدی، یونس منجر از کشور بلژيك
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 17 مرتبه