بخش بين‌الملل
جشنواره پنجاه و يكم
بخش بين‌الملل
قالب: داستاني كوتاه
دیپلم افتخار و جايزه نقدي اهدا شد به فیلم «برنده» به كارگرداني علي كيوان از کشور جمهوري اسلامي ایران
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 14 مرتبه