بخش بين‌الملل
جشنواره پنجاه و يكم
بخش بين‌الملل
قالب: داستاني بلند
تندیس زرین و دیپلم افتخار اهدا شد به فیلم «ماداپالي متحد» به كارگرداني آقای آجای گوویند از كشور هندوستان
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 12 مرتبه