بخش بين‌الملل
جشنواره پنجاه و يكم
بخش بين‌الملل
قالب: داستاني بلند
تندیس سيمين، دیپلم افتخار و جايزه نقدي اهدا شد به فیلم «بَلیط» به كارگرداني آقای مرتضی رحیمی از کشور جمهوري اسلامي ایران
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 10 مرتبه