بخش ملي(نوزدهمين دوره معلمان فيلم‌ساز)
جشنواره پنجاه و يكم
بخش ملي(نوزدهمين دوره معلمان فيلم‌ساز)
قالب پويانمايي
دیپلم افتخار و جايزه نقدي اهدا شد به فیلم پويانمايي «بالا» به كارگرداني خانم رعنا حجازي از استان اردبيل
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 22 مرتبه