بخش ملي(نوزدهمين دوره معلمان فيلم‌ساز)
جشنواره پنجاه و يكم
بخش ملي(نوزدهمين دوره معلمان فيلم‌ساز)
قالب داستاني
دیپلم افتخار و جايزه نقدي اهدا شد به فیلم داستاني «اثر انگشت» به كارگرداني آقاي زانيار محمدي‌نكو از استان آذربايجان غربي
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 21 مرتبه