بخش ملي(نوزدهمين دوره معلمان فيلم‌ساز)
جشنواره پنجاه و يكم
بخش ملي(نوزدهمين دوره معلمان فيلم‌ساز)
قالب مستند
دیپلم افتخار و جايزه نقدي اهدا شد به فیلم مستند «سامورایی‌ها در کردستان» به كارگرداني آقای سرکوت نیکدل از استان كردستان
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 22 مرتبه