بخش ملي(نوزدهمين دوره معلمان فيلم‌ساز)
جشنواره پنجاه و يكم
بخش ملي(نوزدهمين دوره معلمان فيلم‌ساز)
اثر برگزيده معلمان فيلم‌ساز
لوح تقدير و جايزه نقدي اهدا شد به فیلم مستند «زالو» به كارگرداني آقای شهریار پورسیدیان از استان گيلان
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
تعداد بازدید: 21 مرتبه