خیلی دور خیلی دورتر
جشنواره چهل و پنجم
خیلی دور خیلی دورتر
تندیس سیمین - فرهنگیان فیلم‌ساز
تندیس سیمین و جایزه نقدی تعلق گرفت به فیلم «خیلی دور خیلی دورتر» به کارگردانی علیرضا کارگر قوی بازوی جلالی از کشور جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه 18 آذر 1394
تعداد بازدید: 12182 مرتبه