به رنگ نورزو
جشنواره چهل و پنجم
به رنگ نورزو
تندیس سیمین - فرهنگیان فیلم‌ساز
تندیس سیمین و جایزه نقدی تعلق گرفت به فیلم «به رنگ نوروز» به کارگردانی مرتضی یوسفی از کشور جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه 18 آذر 1394
تعداد بازدید: 3897 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: به رنگ نوروز