خداحافظ بابا
جشنواره چهل و چهارم
خداحافظ بابا
لوح تقدیر - داستانی کوتاه
فیلم خداحافظ بابا به کارگردانی هندریک ماکسیمیلیان اشمیت در بخش داستانی کوتاه جشنواره چهل و چهارم، لوح تقدیر دریافت کرد.
يکشنبه 09 آذر 1393
تعداد بازدید: 1898 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: خداحافظ بابا