کودکان ابری
جشنواره چهل و چهارم
کودکان ابری
تندیس سیمین - داستانی کوتاه
فیلم کودکان ابری به کارگردانی رضا فهیمی در بخش داستانی کوتاه جشنواره چهل و چهارم، تندیس سیمین را دریافت کرد.
يکشنبه 09 آذر 1393
تعداد بازدید: 7043 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: کودکان ابری