مدل‌های منظومه شمسی (زمین خورشید و ماه)
جشنواره چهل و چهارم
مدل‌های منظومه شمسی (زمین خورشید و ماه)
تندیس سیمین - تندیس سیمین
فیلم مدل‌های منظومه شمسی به کارگردانی لوک دونلان در بخش مستند علمی آموزشی جشنواره چهل و چهارم، تندیس سیمین را دریافت کرد.
دوشنبه 03 آذر 1393
تعداد بازدید: 7111 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: مدل‌های منظومه شمسی