چند روز بیشتر
جشنواره چهل و چهارم
چند روز بیشتر
لوح تقدیر - داستانی بلند
فیلم چند روز بیشتر به کارگردانی پریسا گرگین در بخش داستانی بلند جشنواره چهل و چهارم، لوح تقدیر دریافت کرد.
دوشنبه 03 آذر 1393
تعداد بازدید: 4797 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: چند روز بیشتر