گنجشک اشی مشی
جشنواره چهل و چهارم
گنجشک اشی مشی
تندیس سیمین - داستانی بلند
فیلم گنجشک اشی مشی به کارگردانی غلامرضا رمضانی، مسعود کرامتی و وحید نیکخواه آزاد، در بخش داستانی بلند جشنواره چهل و چهارم، تندیس سیمین را دریافت کرد.
يکشنبه 02 آذر 1393
تعداد بازدید: 5426 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: گنجشک اشی مشی