نقاشی پرنسس
جشنواره چهل و سوم
نقاشی پرنسس
دیپلم افتخار - بخش پویانمایی
فیلم نقاشی پرنسس به کارگردانی یوهانس وایلانه – کلادوس مورشهویزر در بخش پویانمایی جشنواره چهل و سوم، دیپلم افتخار کسب کرد.
شنبه 18 آبان 1392
تعداد بازدید: 11723 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: نقاشی پرنسس