سلطان و آهو
جشنواره چهل و سوم
سلطان و آهو
دیپلم افتخار - بخش پویانمایی
فیلم سلطان و آهو به کارگردانی پروین تجویدی در بخش پویانمایی جشنواره چهل و سوم، دیپلم افتخار کسب کرد.
شنبه 18 آبان 1392
تعداد بازدید: 5333 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: سلطان و آهو