اورسوس
جشنواره چهل و سوم
اورسوس
رتبه سوم - بخش پویانمایی
فیلم اورسوس به کارگردانی رینیس پترسونز در بخش پویانمایی جشنواره چهل و سوم، رتبه سوم را کسب کرد.
شنبه 18 آبان 1392
تعداد بازدید: 5357 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: اورسوس