بابا بزرگ عجیب من
جشنواره چهل و سوم
بابا بزرگ عجیب من
رتبه دوم - بخش پویانمایی
فیلم بابابزرگ عجیب من به کارگردانی دیناولیکوفسکایا در بخش پویانمایی جشنواره چهل و سوم، رتبه دوم را کسب کرد.
شنبه 18 آبان 1392
تعداد بازدید: 5503 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: بابابزرگ عجیب من