لطفاً بوق نزنید
جشنواره چهل و سوم
لطفاً بوق نزنید
دیپلم افتخار - بخش مستند
فیلم لطفاً بوق نزنید به کارگردانی رضا فرهمند در بخش مستند جشنواره چهل و سوم، دیپلم افتخار کسب کرد.
شنبه 18 آبان 1392
تعداد بازدید: 3080 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: لطفاً بوق نزنید