مرگ پنهان
جشنواره چهل و سوم
مرگ پنهان
رتبه دوم - بخش مستند
فیلم مرگ پنهان به کارگردانی مشترک آزاده سليمان و وحيد الوندی در بخش مستند جشنواره چهل و سوم، رتبه دوم را کسب کرد.
شنبه 18 آبان 1392
تعداد بازدید: 5144 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: مرگ پنهان