دریامرد
جشنواره چهل و سوم
دریامرد
رتبه سوم - بخش داستان کوتاه
فیلم دریامرد به کارگردانی معصومه حجازی در بخش داستانی کوتاه جشنواره چهل و سوم، رتبه سوم را کسب کرد.
شنبه 18 آبان 1392
تعداد بازدید: 8208 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: دریامرد