مسی بغداد
جشنواره چهل و سوم
مسی بغداد
رتبه دوم - بخش داستانی کوتاه
فیلم مسی به کارگردانی سهمی عمر خلیفه در بخش داستانی کوتاه جشنواره چهل و سوم، رتبه دوم را کسب کرد.
شنبه 18 آبان 1392
تعداد بازدید: 8164 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: مسی بغداد

گزیده‌ای از فیلم: مسی بغداد