صبا
جشنواره چهل و سوم
صبا
رتبه اول - بخش داستانی کوتاه
فیلم صبا به کارگردانی رقیه توکلی در بخش داستانی کوتاه جشنواره چهل و سوم، رتبه اول را کسب کرد.
شنبه 18 آبان 1392
تعداد بازدید: 9431 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: صبا