اوقات مشترک آن‌ها
جشنواره چهل و سوم
اوقات مشترک آن‌ها
رتبه دوم - بخش داستانی بلند
فیلم اوقات مشترک آن‌ها به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی در بخش داستانی بلند جشنواره چهل و سوم، رتبه دوم را کسب کرد.
شنبه 18 آبان 1392
تعداد بازدید: 11040 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: اوقات مشترک آن‌ها