کلاس خنده
جشنواره چهل و سوم
کلاس خنده
رتبه اول - بخش داستانی بلند
فیلم کلاس خنده به کارگردانی باربارابره درو در بخش داستانی بلند جشنواره چهل و سوم، رتبه اول را کسب کرد.
چهارشنبه 15 آبان 1392
تعداد بازدید: 39194 مرتبه
گزیده‌ای از فیلم: کلاس خنده