برندگان بخش پویانمایی
جشنواره بین المللی فیلم رشد
برندگان بخش پویانمایی
جشنواره 50
اسامی برندگان بخش پویانمایی
جمعه 01 اسفند 1399
تعداد بازدید: 116 مرتبه

برندگان بخش پویانمایی بینالملل:


تندیس زرین و جایزه نقدی اهدا شد به فیلم پویانمایی «قدم یازدهم»
به کارگردانی مریم کشکولی‌نیا از ایران

تندیس سیمین و جایزه نقدی اهدا شد به فیلم پویانمایی « بادهای پائیزی، بادهای بهاری و دو کبوتر »
به کارگردانی صادق جوادی از ایران

دیپلم افتخار مشترکاً اهدا شد به فیلم‌های:

«جوجة آشیانه» به کارگردانی «مارات والریویچ ناریمانوف» از روسیه
«ایان، یک داستان تاثربرانگیز » به کارگردانی «اَبِل گولد فَرب » از آرژانتین

فایل های پیوست
فایل‌های پیوست
برندگان بخش پویانمایی (98/98 کیلوبایت)